Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány - 2014 - adó 1%
  kisnyil
Főoldal
 
   
Fömenü
Főoldal
FÁA akcióban
Az alapítványról
Hogyan segíthetnék?
Ideiglenes befogadásról
Gazdit keres
Örökbeadott
Elérhetőségek
Keresés
Galéria
Videók
Elveszett, keressük
Betüméret
A+ | A- | Alap

Támogatónk:

 
  • Magyar
  • English

  Kérjük támogassa adója 1%-val alapítványunk munkáját!
  Adószámunk: 18590290-1-42

kampányvideó

köszönetnyilvánítás és tájékoztató a felajánlásról 
rendelkezõ nyilatkozat 

Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik tavaly adójuk 1 %-át a Füzesabonyi Állatvédõ Alapítványnak ajánlották!
Kérjük, ha tehetik idén is támogassák a megunt, kidobott kutyákat és cicákat személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

A befolyt összeget az elmúlt évhez hasonlóan állatorvosi költségre, állateledelre, állatmentésekhez kivonulásra, állatok szállítására fordítjuk.

 

Néhány hasznos információ az 1+1% felajánlásáról:


1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidõre maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye van a NAV-tól.

2. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely, az 1996. évi CXXVI. Törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de nem kötelezõ!) a szervezet nevét is. Csak egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizetõ azonban összesen két külön nyilatkozatot tehet, egy civil szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési elõirányzat javára (1+1%). A NAV-nak megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minõsül, melyet a NAV öt évig tárol.

3. Milyen formában kell nyilatkozni?

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. 5. § (1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetõségek adottak:

  • a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttatja a meghatározott határidõig (május 20.) az adóhatóságnak.
  • a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képezõ “perforált” íven nyilatkozik (külön-külön nyilatkozat van a két különbözõ 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie!
  • a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el. A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretû lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.
  • munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyezõ adattartalmú lapon) megtett rendelkezõ nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezûleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésõbb 10 nappal a határidõ (május 20.) elõtt. A munkáltató kísérõjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkezõ nyilatkozatot tevõ személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkezõ nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérõjegyzékkel együtt május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
  • a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak,
  • illetõleg elektronikus ûrlapját (1353 számú ûrlap és az ahhoz kapcsolódó 13egysza nevû rendelkezõ nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására elõírt határidõig küldi meg az adóhatóságnak. (További információkat talál az elektronikus adóbevallással kapcsolatban a www.magyarorszag.hu honlapon.)
 
   
 
© 2007 Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány